Електронни документи - ХЕРА | Рекламна агенция ✅

Към е-магазина

Към е-магазина

Към е-магазина

Комбинирана търговска марка, цветна

е-магазин

Към съдържанието
Ръце на жена, държащи формуляр и писалка.
ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ
  • ИНТЕРАКТИВНИ ФОРМУЛЯРИ
Изготвяне на PDF формуляри, които се попълват с Adobe Acrobat Reader. Те извършват изчисления, автоматично проверяват въвежданите данни за грешки и предупреждават, ако открият такива.

  • ГЕНЕРИРАНЕ НА МНОЖЕСТВО ДОКУМЕНТИ
Попълване на множество текстови документи с различни данни и записването им в DOCX или PDF файлове.
Пример:
Клиентът предоставя списък с данните, които трябва да се попълнят в документите (данни на Фирма 1, данни на представляващ Фирма 1, дати, суми, данни на Фирма 2, данни на представляващ Фирма 2 и други). Този списък може да съдържа голямо количество информация (примерно данни на една фирма продавач и 520 фирми купувачи, при различни данни за всеки от купувачите, продавачите и т.н.).
Клиентът предоставя необходимите му текстови документи (предварителен договор, договор, приемно-предавателен протокол, декларация 1, декларация 2…).
В този пример ще попълним и запишем 520 комплекта документи, създадени според изискванията на клиента. При необходимост може да бъдат отпечатани, перфорирани, свързани с телбод и др.

Copyright © 2021 - HERA Advertising | All Rights Reserved

All other names and logos are trademarks of their respective owners

Copyright © 2021 - HERA Advertising | All Rights Reserved

All other names and logos are trademarks of their respective owners
Правна секция
Назад към съдържанието